Regulaminy

Regulamin rozliczeń kosztów gosp. zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali

Regulamin zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki nieruchomościami spółdzielczymi oraz ustalania opłat wnoszonych do spółdzielni za używanie lokali - obowiązuje od 17 września 2018 r.

Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy Regulamin porządku domowego Regulamin przetargów

Niniejszy regulamin ustala zasady i tryb przeprowadzania przetargów dotyczących:
wykonania inwestycji, robót i remontów kapitalnych na zlecenie Spółdzielni,
wykonania usług na rzecz Spółdzielni, sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia Spółdzielni, z wyłączeniem przetargów na zasiedlenie mieszkań uzyskanych z odzysku.
Regulamin zasad zlecania robót i tryb przeprowadzania przetargów

Regulamin rozliczania kosztów CO i CWU
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody.
Regulamin rozliczenia kosztow co i cwu

Regulamin obowiązków SM i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń
Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale
Regulamin przetargów na sprzedaż mieszkań z odzysku Klauzula o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8, 58-105 Świdnica, zwana dalej Spółdzielnią;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków statutowych Spółdzielni i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal
Oświadczenie do ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
oswiadczenie.doc
oswiadczenie.pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

Zasady udostępniania dokumentów i informacji członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy Regulamin tworzenia i wydatków funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy
Regulamin_rozliczen_kosztow_gospodarowania_zasobami_mieszkaniowymi_i_ustalania_oplat_za_uzytkowanie_lokali.pdfStatut_Spoldzielni_Mieszkaniowej.pdfStatut_Spoldzielni_Mieszkaniowej.pdf

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff