Dane kontaktowe

Dane adresowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8
58-105 Świdnica
NIP 884-000-89-76
Nr konta:
PKO BP SA O/Świdnica
83 1020 5138 0000 9802 0008 4046

Biuro Obsługi
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 14.00
wtorek 8.30 - 16.30
piątek 8.00 - 12.00

Zgłoszenia awarii po godzinach pracy:
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15:00 do 6:00.
w piątki od godziny 13:00.
w soboty, niedziele dni wolne i święta całodobowo.
przyjmowane są pod numerami telefonu 74 852 50 87 oraz 19525.

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy: 74 852 50 87, 74 852 40 48 oraz 19525

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff