Planowe wyłączenia i awarie

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy: 74 852 50 87, 74 852 40 48 oraz 19525

Komunikat

Dotyczy najemców lokali użytkowych i dzierżawców terenów

Informujemy, że od 1 czerwca 2022 roku zgodnie z Uchwałą nr XL/417/2022 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 kwietnia 2022 roku ulegają zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z tym zmieni się obecnie obowiązujący wymiar opłat , który zostanie przesłany wraz z fakturą za miesiąc czerwiec. 


Przydatne telefony

Pogotowe ratunkowe
999, 112
Pogotowe gazowe
992
Pogotowe energetyczne
991
Straż pożarna
998, 112
Straż miejska
986
Policja
997, 112
Pogotowe wod.-kan.
994
Pogotowe ciepłownicze
993

Nasza Spółdzielnia

Powstała w 1957 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy jest największą oraz najstarszą spółdzielnią mieszkaniową w mieście.
Podstawowym zadaniem działalności spółdzielni w kilkunastu ostatnich latach jest prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zarządzanie majątkiem własnym.
Zasoby Spółdzielni stanowią:
- 137 budynków wielorodzinnych w Świdnicy i Marcinowicach o powierzchni użytkowej 303.620m2
- 481 garaży,
- 61 lokali użytkowych w najmie, stanowiącym własność Spółdzielni,
- 38 lokali użytkowych /spółdzielcze własnościowe prawo/.

Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, posiada doświadczoną, z długoletnim stażem kadrę a także wielu oddanych ludzi działających w organach samorządowych.


Spółdzielnia mieszkaniowa
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8
58-105 Świdnica


sekretariat@spoldzielnia.swidnica.pl
+48 74 852 27 91

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff