IOK


Procedura aktywacji konta Internetowej Obsługi Kontrahenta

  • Przyjdź do siedziby SM, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8, parter - BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA i wypełnij „Wniosek o dostęp do serwisu IOK” na miejscu lub pobierz wniosek ze strony internetowej SM.
  • Po weryfikacji otrzymasz „Kartę danych serwisu IOK” z identyfikatorem oraz hasłem pierwszego logowania. Na karcie danych znajdują się podstawowe instrukcje dotyczące logowania i hasła.
  • Zaloguj się i zmień hasło na własne.
  • Możesz już w pełni korzystać z serwisu IOK.


Regulamin korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

WNIOSEK o dostęp do serwisu IOK
Wniosek o dostęp do serwisu IOK"

Instrukcja obsługi IOK
Instrukcja obsługi IOK

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff