O spółdzielni

Świdnica w latach 50-tych była ważnym ośrodkiem gospodarczym w skali krajowej. O jej pozycji decydował przemysł ciężki i elektrotechniczny. Dziedziną wymagającą szczególnej troski było budownictwo mieszkaniowe, remonty i konserwacje budynków. Pod tym względem sytuacja w Świdnicy była podobna do innych miast w kraju i na Dolnym Śląsku. W wyniku wzrostu zatrudnienia coraz ostrzej odczuwalny był brak mieszkań. Na dłuższą metę mogło to hamować działalność produkcyjną przedsiębiorstw. Trudności mieszkaniowe pogłębiała dekapitalizacja starych, nie remontowanych budynków mieszkalnych. W końcu lat pięćdziesiątych ubytek mieszkań wyprzedzał tempo wzrostu nowych powierzchni mieszkaniowych. Zwiększający się z każdym rokiem napływ ludności powodował, że baza mieszkaniowa w Świdnicy stawała się coraz bardziej niewystarczająca.

Dnia 25 listopada 1957 roku w Sądzie Powiatowym w Świdnicy została zarejestrowana Świdnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która w latach późniejszych zmieniła nazwę na Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdnicy. Pierwszy budynek przy ul. Okrężnej 27-29 został oddany do użytku w roku 1959, następne powstały przy ulicach: Ofiar Oświęcimskich, Saperów, Księżnej Agnieszki, Długiej i Zamenhofa. Budownictwo przy ul. Zamenhofa rozpoczęto na terenach jeszcze nie zagospodarowanych. Były tam pola uprawne, ogródki działkowe i boisko. Stawianie pierwszych bloków zlecono firmie z Wrocławia „WPB – Wrocław Południe”. Zaczęły powstawać „fabryki domów” z technologią z tzw. „wielkiej płyty”. W latach 70-tych powstała w Świdnicy fabryka domów, dzięki czemu zintensyfikowane zostało budownictwo mieszkaniowe. Pierwszy budynek z „wielkiej płyty” powstał na Osiedlu Młodych przy ul. Wróblewskiego 1-25 i oddano go do użytku 30.11.1974 roku. Jednak sytuacja mieszkaniowa uległa znacznej poprawie dopiero wtedy kiedy zaczęto budować drugie osiedle „Osiedle Zarzecze” i kontynuować II etap budowy „Osiedla Młodych ”.

Bieżącą działalnością statutową i gospodarczą kieruje Zarząd Spółdzielni składający się z trzech osób: Prezesa i jego zastępców.
W skład pierwszego Zarządu w roku 1957 wchodzili: Prezes Jan Zdziechowski, zastępca Bronisław Turkowid i sekretarz Roman Smereczyński. Na przestrzeni ponad 50 lat skład osobowy Zarządu zmieniał się kilkanaście razy.

Zarząd w obecnym składzie pracuje:
Prezes - Dorota Wiśniewska - od 2022 roku
Zastępca Prezesa - Elżbieta Podgórska - od 2023 roku

Na przestrzeni ponad 50 lat Spółdzielnia przekształciła się ze spółdzielni inwestującej w eksploatacyjną. Dlatego podstawowym zadaniem działalności gospodarczej w kilkunastu ostatnich latach jest prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zarządzanie majątkiem własnym. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy jest największą oraz najstarszą w Świdnicy spółdzielnią mieszkaniową.

Zasoby Spółdzielni stanowią:
- 137 budynków wielorodzinnych w Świdnicy i Marcinowicach o powierzchni użytkowej 303.620m2
- 481 garaży,
- 61 lokali użytkowych w najmie, stanowiącym własność Spółdzielni,
- 38 lokali użytkowych /spółdzielcze własnościowe prawo/.
Zasoby zlokalizowane są w kilku rejonach miasta Świdnica i w Marcinowicach. Największe skupisko znajduje się na Osiedlu Młodych i Zarzeczu. Pozostałe skupiska to Śródmieście oraz pojedyncze budynki przy ul. Wrocławskiej, Wodnej, Jarzębinowej, Jałowcowej, 4 budynki w Marcinowicach. Wiek budynków stwarza naturalne problemy z ich eksploatacją. Staramy się jednak ciągle inwestować w zasoby, konsekwentnie podnosząc ich stan techniczny. Nieprzerwanie już od 1992 roku prowadzimy szereg ważnych /aczkolwiek kosztownych/ działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu zamieszkiwania naszych członków. W całości zasobów zmodernizowano węzły cieplne, zainstalowano zawory termostatyczne, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania oraz wodomierze. Podstawowym zadaniem jest poprawa stanu technicznego zasobów, stąd na bardzo szeroką skalę prowadzone prace remontowe. Szczególne miejsce w działalności Spółdzielni zajmuje termomodernizacja zasobów. Szare, wielkopłytowe bloki ożyły tracąc tak często krytykowaną cechę betonowej monotonii, dodając kolorytu całemu miastu. Wyremontowano wszystkie dachy, co wyeliminowało zalewanie mieszkań. Znaczną kwotę funduszu remontowego przeznacza się na wymianę stolarki okiennej, wymianę pionów wodnych oraz wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej. Realizowany jest 10-letni cykl malowania klatek schodowych z piwnicami i pomieszczeniami wspólnymi.

Spółdzielnia nabyła na własność wszystkie grunty objęte uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy przy zastosowaniu 99% bonifikaty oraz Rady Gminny Marcinowice z 95% bonifikatą. Wielkość gruntów nabytych:
- od Gminy Świdnica 362.072,70m2
- od Gminy Marcinowice 12.980m2

Te ponad 50 lat to dla nas wielka siła płynąca z doświadczenia. Pomimo różnych zawirowań Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, posiada doświadczoną, z długoletnim stażem kadrę a także wielu oddanych ludzi działających w organach samorządowych.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff