Organy spółdzielni

Rada nadzorcza

W czerwcu 2019 r. Walne Zgromadzenie odbyte w 6 częściach w dniach 4, 5, 6, 10, 11 i 12 czerwca 2019 r.
dokonało wyboru Rady Nadzorczej na lata 2019 -2022 w osobach:

 • Dobrowolska Halina
 • Kędziora Teodor
 • Kuc Ryszard
 • Mazur Artur
 • Salus Jadwiga
 • Sobolak Bronisław
 • Świło Teresa
 • Wołczko Jerzy

Skład Komisji Rady Nadzorczej

Dnia 18.06.2019 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco

I. Prezydium Rady Nadzorczej

 • Bronisław Sobolak - Przewodniczący
 • Ryszard Kuc - Zastępca Przewodniczącego
 • Teresa Świło - Sekretarz

II. Komisja Rewizyjna

 • Ryszard Kuc - Przewodniczący
 • Jadwiga Salus
 • Jerzy Wołczko
 • Teresa Świło

III. Komisja Techniczna

 • Teodor Kędziora - Przewodniczący
 • Halina Dobrowolska
 • Artur Mazur

Zarząd Spółdzielni

 • Prezes Spółdzielni: Dorota Wiśniewska
 • Z-ca Prezesa: Piotr Jaróg
 • Członek Zarządu: Elżbieta Podgórska

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff