Organy spółdzielni

Rada nadzorcza

W lipcu 2022 r. Walne Zgromadzenie odbyte w 5 częściach w dniach 18, 19, 20, 21 i 22 lipca 2022 r.
dokonało wyboru Rady Nadzorczej na lata 2022 -2025 w osobach:

 • Balicka Beata
 • Dobrowolski Stanisław
 • Kogut Szczepan
 • Kręgiel Barbara
 • Łanda Stanisława
 • Mazur Artur
 • Przybyłowski Andrzej
 • Sobolak Bronisław
 • Wołosz Władysław

Skład Komisji Rady Nadzorczej

Dnia 26.07.2022 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco

I. Prezydium Rady Nadzorczej

 • Bronisław Sobolak:               Przewodniczący
 • Stanisław Dobrowolski:     Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisława Łanda:                    Sekretarz

II. Komisja Rewizyjna

 • Artur Mazur:                        Przewodniczący
 • Beata Balicka:                      Z-ca Przewodniczącego
 • Andrzej Przybyłowski:    Sekretarz

III. Komisja Techniczna

 • Szczepan Kogut:           Przewodniczący
 • Władysław Wołosz:   Z-ca Przewodniczącego
 • Barbara Kręgiel:               Sekretarz

Zarząd Spółdzielni

 • Prezes Spółdzielni:     Dorota Wiśniewska
 • Z-ca Prezesa:             Elżbieta Podgórska

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff