Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

  1. Najem lokalu użytkowego na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, o łącznej powierzchni użytkowej 861,50 m2, znajdującego się przy ul. Wrocławskiej 5-9 w Świdnicy.
  2. Najem pomieszczeń po byłych kotłowniach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, w tym:
  • pomieszczenia nr 1 o łącznej powierzchni 317,10 m2, znajdującego się przy ul. Bohaterów Getta 14-16 w Świdnicy,
  • pomieszczenia nr 2 o łącznej powierzchni 146,43 m2, znajdującego się przy ul. Saperów 16 w Świdnicy.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularze specyfikacji można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, pok. nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.
Oferty należy składać odpowiednio:

  1. Najem lokalu użytkowego na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy do dnia 12.10.2021 r., do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (parter), wadium 1 000,00 zł.
  2. Najem pomieszczeń po byłych kotłowniach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy do dnia 12.10.2021r., do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (parter), wadium 1.000,00 zł.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (74) 852-40-48,

e-mail: administracja@spoldzielnia.swidnica.pl w dni robocze w godz. (pn. śr. czw.) do godz. 15:00, wtorek do godziny 17:00, piątek do godziny 13:00.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff