Przetargi nieograniczone ofert pisemnych (22.12.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetargi nieograniczone ofert pisemnych na:
1. Wykonanie robót elektrycznych w budynkach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej,
2. Roboty ogólnobudowlane na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej,
3. Wymiana instalacji gazowej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14 , otrzymać pocztą lub e-mailem .

Oferty należy składać odpowiednio:
1. Wykonanie robót elektrycznych w budynkach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, do dnia 22.12.2021 r., do godz. 7:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2021r. o godz. 8:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

2. Roboty ogólnobudowlane na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, do dnia 22.12.2021 r., do godz. 8:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

3. Wymiana instalacji gazowej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 22.12.2021 r., do godz. 9:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości, – telefon 74/852-40-48.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff