Przetarg nieograniczony - remont galerii (9.01.2023)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

1. Remont galerii przy ul. Siostrzanej 1-7 w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 09.01.2023 r. do godz. 8:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.01.2023 r. o godz. 8:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

2. Wymiana instalacji gazowej przy ul. Bohaterów Getta 14 - 16, Dąbrowskiego 99-105, 107-117 w Świdnicy wraz z wymianą leżaków i pionów zimnej wody, wewnętrzną instalacją deszczową, instalacją c.o., grzejników, zaworów grzejnikowych oraz drobnych robót nagłych i nieprzewidzianych w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 09.01.2023 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.01.2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

3. Wykonanie odwodnienia balkonów, remont balkonów przy ul. Waryńskiego 31a,b,c, w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 09.01.2023 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.01.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

4. Remont chodników na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 11.01.2023 r. do godz. 08:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2023 r. o godz. 8:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

5. Remonty ogólnobudowlane na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 11.01.2023 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w SIWZ. Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości, – telefon 74/852-40-48.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff