Przetarg nieograniczony - remont elewacji (17.01.2023)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

1. Remonty elewacji przy ul. Piłsudskiego 15-20 21-24, Dąbrowskiego 57-67, Zamenhofa 62 w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 17.01.2023 r. do godz. 8:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2023 r. o godz. 8:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

2. Remonty instalacji elektrycznych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 17.01.2023 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

3. Malowanie klatek schodowych przy ul. Marcinkowskiego 29, 31- 35, 37, 39, 55, 59, 61, 63 w Świdnicy.

Oferty należy składać do dnia 25.01.2023 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w SIWZ. Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości, – telefon 74/852-40-48.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff