PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERT PISEMNYCH (30.04.2024 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERT PISEMNYCH NA DOSTAWY W RAMACH DWÓCH ZADAŃ:

Zadanie nr 1 ,,Dostawa urządzeń biurowych”:
1. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne o formacie A3 – szt. 1.
2. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne o formacie A4 – szt. 1
3. Urządzenie wielofunkcyjne o podwyższonej wydajności, monochromatyczna o formacie A4 – szt. 1.
4. Niszczarka o podwyższonej wydajności – szt. 1.
Zadanie nr 2 ,,Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania".

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.
Oferty należy składać do dnia 15.05.2024 r. do godz. 8:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, parter.
Wadium:
Zadanie nr 2 – 4 000,00 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Robert Marchewka, telefon: 602-192-978.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących tylko zadanie 1 lub zadanie 2.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff