Przetarg nieograniczony ofert pisemnych (29.09.2022 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem docieplenia ścian budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Świdnicy przy: Pl. Piłsudskiego 15-20, Dąbrowskiego 99-117.
Oferty należy składać do dnia 29.09.2022 r. do godz. 8:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
  1. 2) Malowanie klatek schodowych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 29.09.2022r. do godz. 9:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
  1. 3) Wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 29.09.2022 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. Nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
 Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w SIWZ. Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości, – telefon 74/852-40-48.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff