PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERT PISEMNYCH (20.12.2023 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERT PISEMNYCH NA:

1. Przeglądy budowlane półroczne, roczne i pięcioletnie w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 20.12.2023 r. do godz. 8:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2023 r. o godz. 09:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Wadium 1 500,00 zł.

2. Przeglądy elektryczne pięcioletnie w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 20.12.2023 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Wadium 5 000,00 zł.

3. Malowanie klatek schodowych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 20.12.2023 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Wadium 2 700,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w SIWZ. Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu administracji, telefon 74/852-40-48.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff