Przetarg nieograniczony ofert pisemnych (20.06.2022)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

1. Najem lokalu użytkowego na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, o łącznej powierzchni użytkowej 30,00 m2, znajdującego się przy ul. Wrocławskiej 24-24A w Świdnicy.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, pok. nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem. Oferty należy składać do dnia 20.06.2022 r., do godz. 09:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r. o godz. 09:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (parter), wadium 1 000,00 zł.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (74) 852-40-48, e-mail: administracja@spoldzielnia.swidnica.pl w dni robocze w godz. (pn. śr. czw.) do godz. 15:00, wtorek do godziny 17:00, piątek do godziny 13:00.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff