Przetarg nieograniczony ofert pisemnych (18.05.2022 r.)

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularze specyfikacji można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, pok. nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.
Oferty należy składać odpowiednio:
1. Najem lokalu użytkowego przy ul. Pułaskiego 29 w Świdnicy, do dnia 18.05.2022r., do godz. 09:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2022r. o godz. 09:15 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (parter), wadium 1 000,00 zł.
2. Najem lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 5-9 w Świdnicy, do dnia 18.05.2022r., do godz. 09:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2022r. o godz. 09:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (parter), wadium 1 000,00 zł.
3. Najem pomieszczeń po byłych kotłowniach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy do dnia 18.05.2022r., do godz. 09:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2022r. o godz. 09:45 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (parter), wadium 1 000,00 zł.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (74) 852-40-48, e-mail: administracja@spoldzielnia.swidnica.pl w dni robocze w godz. (pn. śr. czw. ) do godz. 15:00, wtorek do godziny 17:00, piątek do godziny 13:00.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff