Przetarg nieograniczony ofert pisemnych (09.03.2023 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERT PISEMNYCH NA:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem docieplenia ścian budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Świdnicy przy Pl. Piłsudskiego 15-20, w celu uzyskania właściwego współczynnika przenikania ciepła.
Oferty należy składać do dnia 09.03.2023 r. do godz. 8:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2023 r. o godz. 09:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Wadium 10 000,00 zł.

2. Remont galerii budynku przy ul. Siostrzanej 1-25, 7A w Świdnicy.
Oferty należy składać do dnia 09.03.2023r. do godz. 9:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Wadium 3 000,00 zł.

3. Wykonanie remontu tarasów i balkonów wraz z wykonaniem ich odwodnienia w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Świdnicy przy ul. Waryńskiego 31 A,B,C.
Oferty należy składać do dnia 09.03.2023 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Wadium 6 000,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w SIWZ. Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości, telefon 74/852-40-48.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff