Przetarg nieograniczony - konserwacja dźwigów, deratyzacja (22.02.2023 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

1. Konserwację i bieżącą naprawę dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Riedla 1-3, 5-7, 9-11, ul. Waryńskiego 47-49, 51-53, ul. Wyszyńskiego 7-9, ul. Zamenhofa 49-51 w Świdnicy.

Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 r. do godz. 8:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2022 r. o godz. 09:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. - Wadium 1 000,00 zł.

2. Wykonanie deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji oraz usuwania gniazd owadów na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy i w Marcinowicach w 2023 roku.

Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. - Wadium 2 500,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w SIWZ. Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości, – telefon 74/852-40-48.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff