Przetarg nieograniczony - deratyzacja (17.01.2023)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

1. Wykonanie deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji oraz usuwania gniazd owadów na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy i w Marcinowicach w latach 2023-2025.

Oferty należy składać do dnia 17.01.2023 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w SIWZ. Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości, – telefon 74/852-40-48.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff