Odznaka dla Spółdzielni

Uchwała nr 24/2021 Członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Spółdzielczości”

Uchwała nr 24/2021
Członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Spółdzielczości”

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości na wniosek rad nadzorczych i zarządów Spółdzielni lub ich związków nadają odznakę „Za Zasługi dla Spółdzielczości” następującym organizacjom:

§ 1
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy
- woj. dolnośląskie

- Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
- woj. śląskie

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej
/-/ Maciej Palej

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff