Kocioł olejowy firmy De Dietrich

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy posiada w sprzedaży kocioł olejowy firmy De Dietreich o mocy maksymalnej 70-100 kW z palnikiem olejowym wbudowanym. Kocioł zasilany jest z instalacji zbiornikowej - dwa zbiorniki jednopłaszczowe PE o pojemności jednostkowej 1000 litrów każdy. Zbiorniki posadowione są w wannie betonowej. Kocioł olejowy jest urządzeniem 17-letnim, stąd pracuje jako kocioł atmosferyczny, a nie kondensacyjny.

Oferty na kocioł olejowy można składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff