ANKIETA - miejsca parkingowe

W związku z planami zmiany organizacji parkowania samochodów na terenie Osiedla Młodych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej proponuje budowę dwóch placów parkingowych na obecnym terenie zielonym zlokalizowanym w Świdnicy przy Placu Piłsudskiego, oraz ul. Dąbrowskiego 17-23 (od strony ul. Waryńskiego). Proponowaną lokalizację przedstawiono na załączonych szkicach.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej kwestii parkingowych naszej Spółdzielni. Głos wszystkich członków jest bardzo ważny. Prosimy o wypełnienie ankiety przy pomocy poniższego formularza. Można ankietę także pobrać, wydrukować, wypełnić ręcznie i przekazać do biura obsługi naszej Spółdzielni w godzinach pracy.

Tylko ankiety zawierające prawidłowo uzupełnione dane będą brane pod uwagę.
Brak przesłania w/w ankiety uniemożliwia wnoszenie sprzeciwu wobec działań podjętych przez Zarząd i RN SM Świdnica

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Ankiety prosimy składać w terminie
do dnia 15.06.2022 r.
Ankieta do pobrania dla ul. Dąbrowskiego 7-91
: Ankieta
Ankieta do pobrania dla ul. Dąbrowskiego 99-117 i pl. Piłsudskiego 15-20
: Ankieta

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff